Despre noi

ASOCIAŢIA PENTRU INOVARE SI CALITATE IN AFACERI SUSTENABILE - BASIQ, a fost fondată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii conform hotărârii judecătoreşti din data de 28.02.2014 dată de judecătoria sector 2, Bucureşti.

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale. Asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:

 • realizarea de proiecte de cercetare-dezvoltare şi inovare;
 • consultanţă pentru afaceri şi management;
 • studierea pieţei şi sondaje;
 • formare profesională şi training;
 • organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice (conferinţe, colocvii, simpozioane, seminarii, dezbateri publice, tabere, scoli de vară etc);
 • realizarea, editarea şi difuzarea de cărţi, publicaţii periodice, programe informatice, pliante, afişe, broşuri şi alte materiale informative;
 • constituirea de centre de resurse, baze de date, colecţii, biblioteci;
 • elaborarea şi promovarea adoptării de standarde profesionale şi coduri de conduită;

 • monitorizarea şi sprijinirea activităţii autorităţilor publice prin proceduri specifice de advocacy;

 • dezvoltarea unor activităţi economice directe în vederea autofinanţării, în concordanţă cu scopul Asociaţiei;

 • alte activităţi care contribuie la realizarea scopului Asociaţiei şi care nu contravin ordinii de drept.